Boka er skrevet av professor Snorre A. Ostad og er en bok strategiutvikling og matematikkvansker. Ostad er én av de fremste ekspertene i verden på dette området. I tillegg til denne boka kan du også bestille ressursheftet. Med ressursheftet kan du teste om en elev har matematikkvansker eller ikke.